Information & bestämmelser

 

Gösfiskeförbud

Allmänt gösfiskeförbud gäller från 1/5 till och med 15/6, varje år.

 

Fågelskyddsområde

Lindö med omgivande vatten i Ås-Tolken är från och med 2020-05-20 av Länsstyrelsen förklarat som FÅGELSKYDDSOMRÅDE.
Området har betydelse för en skyddsvärd och störningskänslig fågelart.

Skyltar finns uppsatta runt sjön, bl.a. vid isättningsramperna för båt.
På ön finns den röd-gula skylten ”FÅGELSKYDD”, som upplyser om förbud att landstiga ön under månaderna mars, april, maj, juni och halva juli.

Observera att vistelse inom 300 meter från ön är förbjuden fastän passage med båt är tillåten 200 meter från öns östra sida. Dock blir i praktiken östra sidan av Lindö svår att passera på grund av stenhinder.

FISKEFÖRBUD gäller samma tid inom det streckade området på kartan runt ön (innanför bojarna).